Vi anbefaler Mesterkledning fra Granheim Sag og Høvel:

Torbjørn Kvinnegard, Byggmester, Hemsedal

"Mesterkledning fra Granheim Sag og Høvel er stabile bord som er enkle å jobbe med. Fordi jeg kan legge margsiden ut på alle bord får jeg en kledning med høy estetikk som også holder seg pen på lang sikt".

Øyvind Sjemmedal, Motn Sjemmedal AS, Ål

"Mesterkledning gir byggverket en flott overflate og enhetlig karakter. Når jeg kan la margsiden vende ut på alle bord kuver alle bordene den rette veien og gjør det tett mellom over. og underligger".

Norsk Treteknisk Institutt (NTI)

"(...) hvis en har mulighet til fritt å sortere hvilken side som skal vende ut (...), vil det være best å la margsida vende ut på alle bord. (...). Skurflater på alle sider bør i alle tilfeller være en fordel for overflatebehandlingen."
Utdrag fra NTI's konklusjon i brev til Granheim Sag og Høvel om hvorvidt margside eller yteside skal vende ut på en kledning / datert 2002-07-31

Norsk Standard (NS)

"Utvendig kledning bør monteres med margsiden som synlig side."
Utdrag fra NS 3420-Q3 / Beskrivelsestekster for bygg, anlegg installasjoner / 3. utgve juli 1999

 
Granheim Sag og høvel, 3550 Gol - tlf: 32 07 75 35 - e-post: granheim@granheimsag.no