GRANHEIM 

 

 

 

Fakta om Mesterkledning

  • Alle sidene på kledningsbordet har ru overflate og er ferdig justert
  • Kan legges med rettsiden/margsiden ut på alle bord
  • Har like god vedheft for maling og beis på alle flater
  • Veggen får et jevnt helhetsinntrykk uten blanke kanter
  • Spesielt godt egnet på værutsatte vegger som syd- og vestvegg
  • Gjør at husvegger malt eller beiset i mørke farger tåler sterk varmepåkjenning bedre
  • Velegnet til utvendige lister og markeringsbord
  • Leveres i alle dimensjoner

 

Mesterkledning er justert etter Norsk Standards toleransekrav

 

A) God oppsetting (mulig med Mesterkledning)

Illustrasjonen viser bruk av Mesterkledning som gir mulighet til å montere alle kledningsbord med margsiden ut. Dette gir over tid et svært godt resultat, da kuvingen av hvert enkelt bord vil lukke kledningen.


B) Dårlig oppsetting (fare for fuktinntak og sprekkdannelse)

Illustrasjonen viser en dårlig oppsetting hvor margsiden på underliggende vender inn mot veggen. Dette vil på sikt gi en dårlig løsning med fare for fuktinntak og sprekkdannelse. Illustrasjonen viser hvordan endrede fuktforhold vil føre til sprekker mellom over- og underligger.

 

Granheim Trelast AS., 3550 Gol - tlf: 32 07 75 35 - e-post: granheim@granheimsag.no